15.12.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานฯ เพื่อสืบสานคุณค่าแห่งบทเพลงไทย
 

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ครูเพลง ศิลปิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม คณะกรรมการตัดสินการสืบสานตำนานเพลงไทย ภายใต้โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำนานเพลง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๙ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องสมัยเฉลิม ศาลาเฉลิมกรุง

          สำหรับการเตรียมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศนี้ ได้รับเกียรติจากครูเพลง ศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๔ ท่าน ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดรอบชิงชนะเลิศฯ ได้แก่ วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ), มนัส ปิติสานต์(ศิลปินแห่งชาติ), วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ), เยาวลักษณ์ แพ่งสภา, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ โพธิ์ทองนาค ปิ่นภิบาล, บูรพา อารัมภีร, นคร วีระประวัติ, วิชัย ปุญญะยันต์, ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ, สมทรง สัจจาภิมุข, รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์, และ ปิ่นศิริ ศิริปิ่น

          ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณาถึงเกณฑ์การตัดสิน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และการจัดงาน เพื่อความสำเร็จเรียบร้อย ซึ่งนอกจากคณะกรรมการตัดสินแล้ว ยังมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อาทิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รอบตัดสินในรอบคัดเลือก คณะทำงาน และผู้สนับสนุน พร้อมทั้งสื่อมวลชน ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริม โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ให้การจัดกิจกรรมจนประสบความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี