27.10.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน โครงการ GSB SMART HOMESTAY เพื่อสรุปผลการติดตามดำเนินงาน
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ พร้อมด้วย ผู้บริหารจากธนาคารออมสิน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้แทนองค์กรชั้นนำจากภาครัฐ - เอกชน ผู้บริหารโครงการและกรรมการดำเนินงาน เพื่อสรุปผลการติดตามดำเนินงานของชุมชนทั้ง ๖ แห่ง และหารือเตรียมการสำหรับการจัดงานในรอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่           หลังจากที่ คณะกรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน และโครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ ของธนาคารออมสิน ได้ลงพื้นที่ชุมชน จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ ๑.ชุมชนบ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ๒.ชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา ๓. ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๔. ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๕.วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ๖.ชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วย ๖ นักแสดง ได้แก่ หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ, น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี, อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้, ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร, และ ปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาโฮมสเตย์ และส่งเสริมชุมชนให้มีความพร้อม มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

           ทั้งนี้ แต่ละชุมชนจะได้นำเสนอผลการดำเนินการอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ในรอบการตัดสินชิงชนะเลิศ ทั้งด้านการบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการทางการเงิน การนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน เสน่ห์ของโฮมสเตย์ ความสะอาด ความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม การบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม กิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสินเพิ่มเติม สำหรับพัฒนาชุมชนของตนเอง ขยายผล และผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบ ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ ต่อไป