09.10.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมติดตามความคืบหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์บ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน กรรมการดำเนินงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับดาราบัดดี้ “อิม-เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้” เพื่อติดตามความคืบหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ ณ ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี           สำหรับชุมชนบ้านหนองขาว ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังสงครามชาวบ้านได้พากันหลบหนีภัยไปอยู่ตามเขากันเป็นเวลานาน เมื่อสงครามสงบก็มารวมตัวกันทำกินบริเวณริมหนองน้ำใหญ่ที่เรียกว่า “หนองหญ้าดอกขาว” ต่อมาชื่อหนองน้ำได้กลายเป็นชื่อ แต่เรียกสั้นๆ ว่าหนองขาว อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนบ้านหนองขาวประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ พื้นดินอุดมสมบูรณ์ สามารถให้ผลผลิตได้ดี ชุมชนแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของ จ.กาญจนบุรี อีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ ด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจมาเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นทั้งในด้านเกษตรกรรม วรรณกรรมพื้นบ้าน แพทย์แผนไทยและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย


           ในส่วนของกิจกรรมของชุมชน อาทิ การเยือนวัดอินทาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชาวตำบลหนองขาว ชมการทอผ้าขาวม้า ที่บ้านเพลงผ้า ดูวิธีการปีนต้นตาลเพื่อเก็บลูกตาลสด การแปรรูปผลิตจากลูกตาล น้ำตาล ณ แหล่งเรียนรู้บ้านดงตาล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การทำน้ำตาลโตนด ชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยการถ่ายทำภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมการแสดงรำเหย่ย กิจกรรมทำหมวกจากผ้าขาวม้า และกิจกรรมที่ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนั่นคือกิจกรรมอาบป่า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการบำบัดสุขภาพด้วยธรรมชาติรูปแบบหนึ่ง


 
          ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและได้ร่วมปฏิบัติภารกิจพัฒนาชุมชนโฮมสเตย์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการทางการเงิน 2.ด้านการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ของโฮมสเตย์ 3.ด้านความสะอาด ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม 4.ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 5.ด้านการตลาด และ Social media 6.ด้านการบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งทั้ง 6 ภารกิจดังกล่าว ทางธนาคารออมสินได้นำนักวิชาการของโครงการมาให้การดูแลด้านองค์ความรู้ที่สมาชิกสามารถนำไปปรับใช้ได้ เพื่อให้ชุมชน มีบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมโฮมสเตย์ของสมาชิก ติดตามความคืบหน้า ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ ของธนาคารออมสิน พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวรอบชุมชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ก่อนเข้ารอบตัดสินในขั้นตอนสุดท้าย ต่อไป