02.10.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมติดตามความคืบหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์บ้านปรางค์นคร จ.นครราชสีมา
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน กรรมการดำเนินงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับดาราบัดดี้ “น้ำหวาน พิมรา” เพื่อติดตามความคืบหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ ณ บ้านปรางค์นคร จ.นครราชสีมา           สำหรับชุมชนบ้านปรางค์นคร เป็นชุมเก่าแก่ มีการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมบ้านปรางค์นคร เป็นป่ารกทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ และได้สันนิฐานจากโบราณสถานว่าเริ่มมีคนเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยขอมโบราณ ชุมชนบ้านปรางค์นครตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 14 ของตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มสลับที่ดอน ทางทิศตะวันตกลาดลงสู่ทิศตะวันออกของตำบลเป็นที่ราบลอนคลื่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว เลี้ยงโค เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ชาวบ้านในปัจจุบันพูดภาษาโคราช เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันโดยทั่วไป ในส่วนของกิจกรรมของชุมชน ได้เตรียมกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พิธีการผูกข้อมือจากผู้เฒ่าผู้แก่ สักการะพระปรางค์ การทำลูกประคบ การแช่เท้าจากสมุนไพร ชมบารายสวรรค์ ฟังเรื่องเล่าพระปรางค์ ตำนานนางอัปสรา การทำข้าวปาด ชมการร้องเพลงโคราช รำโทน ชมเรือนโคราช เป็นต้น           ชุมชนบ้านปรางค์นคร ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและได้ร่วมปฏิบัติภารกิจพัฒนาชุมชนโฮมสเตย์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการทางการเงิน 2.ด้านการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ของโฮมสเตย์ 3.ด้านความสะอาด ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม 4.ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 5.ด้านการตลาด และ Social media 6.ด้านการบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งทั้ง 6 ภารกิจดังกล่าว ทางธนาคารออมสินได้นำนักวิชาการของโครงการมาให้การดูแลด้านองค์ความรู้ที่สมาชิกสามารถนำไปปรับใช้ได้ เพื่อให้ชุมชน มีบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมโฮมสเตย์ของสมาชิก ติดตามความคืบหน้า ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ ของธนาคารออมสิน พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวรอบชุมชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ก่อนเข้ารอบตัดสินในขั้นตอนสุดท้าย ต่อไป