28.09.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมติดตามความคืบหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์บ้านวังมน จ.ขอนแก่น
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน กรรมการดำเนินงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับดาราบัดดี้ “หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ” เพื่อติดตามความคืบหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ ณ บ้านวังมน จ.ขอนแก่น           สำหรับชุมชนหมู่บ้านวังมน ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสลับเนินเขาขนาดใหญ่ โดยพื้นที่ของชุมชนอยู่ติดกับภูเขา ซึ่งมีเทือกเขาภูผาม่าน อยู่ทางทิศเหนือทอดยาวตลอดแนวของตำบลวังสวาบ สภาพพื้นที่ สูง ๆ ต่ำ ๆ โดยภาพรวมของลักษณะพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ลักษณะภูมิอากาศโดยส่วนใหญ่อากาศร้อนชื้น ฝนตกเกือบตลอดปีซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 32 องศา ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดเฉลี่ย 14 องศา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว อ้อย ถั่วเหลือง ข้าวโพด ไม้ผลยืนต้น และพืชผัก เช่น กะหล่ำปลี เป็นต้น จึงสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจได้เป็นอย่างดี           ในส่วนของกิจกรรมของชุมชน ได้เตรียมกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พิธีเอิ้นขวัญ (เรียกขวัญ) ตักบาตรยามเช้า การล่องแก่งพายเรือคายัคในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การทำขนมบัวลอย และท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างผาช่องลม และร่องรอยอารยธรรมจากถ้ำพระกายสิทธิ์ เป็นต้น           ชุมชน โฮมสเตย์บ้านวังมน ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและได้ร่วมปฏิบัติภารกิจพัฒนาชุมชนโฮมสเตย์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการทางการเงิน 2.ด้านการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ของโฮมสเตย์ 3.ด้านความสะอาด ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม 4.ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 5.ด้านการตลาด และ Social media 6.ด้านการบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งทั้ง 6 ภารกิจดังกล่าว ทางธนาคารออมสินได้นำนักวิชาการของโครงการมาให้การดูแลด้านองค์ความรู้ที่สมาชิกสามารถนำไปปรับใช้ได้ เพื่อให้ชุมชน มีบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมโฮมสเตย์ของสมาชิก ติดตามความคืบหน้า ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ ของธนาคารออมสิน พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวรอบชุมชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ก่อนเข้ารอบตัดสินในขั้นตอนสุดท้าย ต่อไป