[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
10.06.63
 
ติดตามชม สัมภาษณ์นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย “PR + สื่อสารอย่างไร ให้ขายของได้” ฝ่าวิกฤต Covid – 19
 
           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ขอเชิญรับฟัง "สื่อสารขายของให้ได้” ฝ่าวิกฤต Covid – 19 โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ฐานะกูรูทางด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด ได้ให้สัมภาษณ์ ในประเด็น “PR + สื่อสารอย่างไร ให้ขายของได้” ฝ่าวิกฤต Covid – 19 ในรายการ Guru Talk ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz

           สำหรับ ประเด็นหลัก ที่ได้การพูดคุยในรายการนั้น ได้แก่ ความสำคัญ ของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในช่วงวิกฤติการณ์การระบาดของในช่วงการระบาดไวรัส Covid-19 การสร้างแบรนด์ และรูปแบบสื่อสารการตลาด ที่เกี่ยวข้อง พร้อมการยกตัวอย่างในหลากหลายธุรกิจ กับแนวทาง ประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด ที่เกี่ยวข้องชัดเจน


 

 

[an error occurred while processing this directive]