3.03.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานฯ เพื่อสืบสานคุณค่าแห่งบทเพลงไทย
 
unsplash-logoBrian McGowan
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ครูเพลง ศิลปิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการสืบสานตำนานเพลงไทย ภายใต้โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำนานเพลง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาเฉลิมกรุง

           ในการตัดสินได้มีการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการแข่งขัน การคัดเลือก และการตัดสิน เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงอันทรงคุณค่า โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ครูเพลง ศิลปิน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบทเพลงแถวหน้าของประเทศ อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง , จินตนา สุขสถิตย์ , วิรัช อยู่ถาวร, วินัย พันธุรักษ์, ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, เยาวลักษณ์ แพ่งสภา , ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ , บูรพา อารัมภีร์ , ปิ่นศิริ ศิริปิ่น, และศิลปิน นักแต่งเพลง ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกหลายท่าน ซึ่งผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต ในโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ได้ขับร้องเพลงไทยที่มีคุณค่าในการประกวด ซึ่งบรรเลงดนตรีโดยวง BIG BAND วงเฉลิมราชย์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การก้าวขึ้นเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพ โดยผู้ชนะเลิศทั้งประเภทชายและหญิง จะได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัล ต่อไป           โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” เป็นโครงการคุณภาพ ที่สร้างนักร้องที่ดีมีคุณภาพระดับประเทศ บนเวทีโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๘ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพ ในเวทีอันทรงเกียรติ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักและมีความสามารถในด้านการร้องเพลง ก้าวเข้าสู่อนาคตในการเป็นนักร้องที่มีคุณภาพในวงการเพลงไทย