16.02.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมโครงการ "GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์" โดย ธนาคารออมสิน
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ "GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์" ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสิน โครงการฯ โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการแถลงข่าว โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ภายใต้แนวคิด "GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์" พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน ศิลปินและสื่อมวลชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามหาราช กรุงเทพฯ           โครงการ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสินเพิ่มเติม พร้อมโล่รางวัล ซึ่งชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ ๑.ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๒.ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๓.ชุมชนบ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ๔.ชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา ๕.ชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และ ๖.วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนชุมชนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และให้ตัวแทนชุมชนได้เดินทางศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย           ทั้งนี้ ระหว่างการลงพื้นที่จะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์ในรูปแบบเรียลลิตี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย ผ่านการนำเสนอในรูปแบบรายการเรียลลิตี้ โดยมี ๖ นักแสดง ได้แก่ น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี, เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้, ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร, อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ, และ ปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์ ในฐานะคู่หูบัดดี้ชุมชน ที่จะมาร่วมสร้างสีสันพัฒนายกระดับโฮมสเตย์ของไทยไปสู่ระดับสากล           อนึ่ง ธนาคารออมสินได้เปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู เมื่อปี ๒๕๕๙ เป็นปีแรกจากการที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ "ประชารัฐ" โดยมีส่วนราชการ ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความสามัคคี และพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยมีภาคเอกชนเข้ามาสมทบ ร่วมมือกันเพื่อให้ขับเคลื่อนได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด "ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง" โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และธนาคารออมสิน เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถเป็นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป จนเกิดชุมชนต้นแบบ ๑๐ ชุมชนทั่วประเทศ ทำหน้าที่นำองค์ความรู้ของชุมชนตัวเองไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชุมชนให้กับ "ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง" ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และได้พัฒนาการ ต่อยอด ในการจัดครั้งต่อๆ มา ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มากยิ่งขึ้น