11.11.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุม “คณะกรรมการตัดสินรางวัลสุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม” กับเครือข่ายนายกสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารด้านการตลาดชั้นนำ
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินรางวัล MAT Award 2019: สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมี นายกสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด แบรนด์ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมพิจารณาและตัดสินผลงาน รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ในปี 2562

           รางวัลสุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม “MAT Award” เป็นรางวัลเพื่อยกย่องภาคธุรกิจที่มีความคิดในการบริหารทางการตลาดที่มีความโดดเด่นด้วยวิธีการทำการตลาดของธุรกิจ สินค้า บริการ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม รวมถึงสร้างยอดขาย ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ จากธุรกิจกลุ่มต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมผลงาน วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นแบบอย่าง และกรณีศึกษา แก่ผู้ที่ทำงานด้านการตลาดหรือสาขาวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สร้างผลงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต