03.10.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยการตลาดท่องเที่ยว ททท. ภายใต้แนวคิด “FOOD-FORWARD”
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยการตลาดท่องเที่ยว โดย การท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับทราบ หารือประเด็นสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย โดยมี นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและบรรยายหัวข้อ “Thailand Welcome Foodies–เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่อ้วน” ณ C asean อาคาร CW Tower กรุงเทพฯ
           ภายในงาน ประกอบด้วยการสัมมนา การนำเสนอผลงานการวิจัยด้านการท่องเที่ยว การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • การบรรยายหัวข้อ “Pacing Thailand through food innovation–จับนวัตกรรมมาใส่จาน” โดย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ,รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Food Innopolis กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การบรรยายและนำเสนอผลการวิจัย หัวข้อ “The World's Street Food Capital –ทางเดินที่ใช่...อาหารที่ชอบ”โดย ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล, ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
  • การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Local to Table –จากไร่สู่ร้าน” โดย คุณอุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี,เจ้าของร้านอาหารจันทรโภชนา
  • การบรรยายพิเศษหัวข้อ “FOODthology–อาหาร ประวัติศาสตร์ รสชาติแห่งความจริง” โดย คุณกาย ไล มิตรวิจารณ์, เจ้าของร้านอาหารตงกิง-อันนัม
  • การเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “The chefs of (a)round table –เชฟโต๊ะกลม ล้อมวงเรื่องอาหาร” โดยผู้ร่วมเสวนา ตัวแทนเชฟจาก 4ภูมิภาคในประเทศไทย ได้แก่ คุณภานุภน บุลสุวรรณ (เชฟแบล็ค) BlackitchArtisan Kitchen, คุณเฉลิมพล โรหิตรัตนะ (เชฟแวน), ร้าน DAG . คุณวีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์(เชฟหนุ่ม) ร้าน ซาหมวย&ซันส์. คุณคณพร จันทร์เจิดศักดิ์ (เชฟอุ้ม), ร้าน ตรัง โคอิ
           ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ททท. ยังคงดำเนินการเน้นต่อยอดใน 3 จุด ได้แก่ 1.) ใช้วิถีการกินนำไปสู่การสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น เดินหน้าตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นเรื่องอาหารด้วย Michelin Guidebook 2019 รวมถึงโครงการ Eat Thai, Visit Thai ที่ได้เปิดตัวโครงการ ณ กรุงลอนดอน โดยแนวทางการทำงาน คือการใช้ร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยในแต่ละภูมิภาคไปยังเมืองใหม่ๆ พร้อมนำเสนอวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร การปรุง ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น ซึ่งจะกระตุ้นความต้องการวัตถุดิบจากเมืองไทยมากขึ้น 2.) สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย content ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น เช่น เนื้อหาในแอพพลิเคชั่น รู้ไทยให้ทึ่ง ซึ่งรวมกูรูผู้รู้ด้านต่าง ๆ เล่าเกร็ดประเทศไทย ทั้งเชิงสังคม ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหาร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้มัคคุเทศก์ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวไปยังนักท่องเที่ยวต่อไป 3.) สร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยายผลจากกิจกรรมกำจัดขยะรูปแบบต่าง ๆ และการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม           โดยที่ เป้าหมายและทิศทาง ตามแผนวิสาหกิจของ ททท. ได้กำหนดให้เป้าหมายรายได้ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 โดยรายได้การเติบโตของตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 12 และในประเทศร้อยละ 10 ดังนั้น สำหรับตลาดต่างประเทศ ททท. จึงวางประเทศไทยเป็น "Weekend Destination" สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ซึ่งจะสนับสนุนการเพิ่มจำนวนความถี่ในการเดินทางของตลาดมากขึ้น และดำเนินการส่งเสริมการตลาดต่างประเทศภายใต้ 5 ทิศทางหลัก คือ GO High / Go for New Customer / Go Local / Go Low Season และ Go Digital เพื่อเข้าถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะสื่อสารผ่านแคมเปญ Amazing Thailand : Open to the New Shades ซึ่งเป็น Working Concept โดยจะนำเสนอ The Millions of Hidden Shades เชิญชวนชาวต่างประเทศเดินทางมาสัมผัสเมืองไทยในหลายแง่มุมที่ยังซุกซ่อนอยู่ เพื่อดื่มด่ำกับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก