26.08.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ถอดรหัสแลนด์มาร์ค การสื่อสารการตลาด วัฒนธรรม สรรพสินค้าและการท่องเที่ยว ICONSIAM Model
 

         สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดกิจกรรมพิเศษ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด การสื่อสาร และผู้ประกอบการที่สนใจ ในกิจกรรมถอดรหัสแลนด์มาร์ค การสื่อสารการตลาด วัฒนธรรม สรรพสินค้าและการท่องเที่ยว ICONSIAM Model โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประชุม เยี่ยมชม เข้าใช้บริการและสินค้าต่างๆ ภายในโครงการ พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดและข้อค้นพบ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ และนำเสนอกรณีศึกษา รูปแบบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมผสาน การสร้างแลนด์มาร์ค ที่มีการผนวกธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสื่อสารการตลาด วัฒนธรรม สรรพสินค้าและการท่องเที่ยว เข้าไว้ด้วยกัน ณ ไอคอนสยาม เจริญนคร กรุงเทพมหานคร


         ทั้งนี้ ICONSIAM นับว่าเป็นโครงการระดับโลก สมบูรณ์แบบ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ด้วยความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชนไทยที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของวงการธุรกิจ สร้างความตื่นตา ตื่นใจ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะทำให้เป็น New Global Destination ที่จะนำเสนอ ทุกมิติที่แตกต่างแต่สะท้อนความเป็นไทย ช่วยตอกย้ำความสำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ามาอยู่อาศัยและทำธุรกิจอีกด้วย

         ขณะเดียวกัน ICONSIAM ยังได้ส่งเสริมชุมชนในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย ที่จะนำสินค้า ภูมิปัญญา ฝีมือศิลปะ หัตถกรรมและเกษตรกรรมรวมถึงนวัตกรรมในระดับ ท้องถิ่นที่มีคุณค่ามานำเสนอรวมทั้งจัดระบบบริหารจัดการเพื่อต่อยอดการทำธุรกิจในยุคใหม่ สืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทย ควบคู่ไปกับสินค้า และบริการที่หลากหลายจากทุกมุมโลก ไม่ต่างกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกแห่งหนึ่งของไทย