23.05.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับอาเซียน พร้อม บรรยายหัวข้อ "Digital Transformations Strategy in PR Industry" ที่ มาเลเซีย
 
          สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (Thailand Public Relations Association : PRThailand) เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายระดับอาเซียน The 2nd ASEAN International PR Conference (APRC) พร้อมบรรยายในหัวข้อ "Digital Transformations Strategy in PR Industry" ณ โรงแรมฮิลตัล กูชิง (Hilton Kuching) ประเทศมาเลเซีย

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้มอบหมาย นายณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PRThailand) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับอาเซียน The 2nd ASEAN International PR Conference (APRC) พร้อมทั้ง บรรยาย ในหัวข้อ "Digital Transformations Strategy in PR Industry" ซึ่งการประชุม และงานสัมมนา ดังกล่าว จัดโดย สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ASEAN Public Relations Network (APRN) ภายใต้ความร่วมมือของ Institute PR Malaysia ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล Sarawak State และ Global Alliance for Public Relations and Communication Management โดยมีผู้ร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด สื่อสารมวลชน เอเจนซี่ และสถาบันการศึกษา หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ร่วมงาน เพื่อร่วมหารือแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนับสนุนเครือข่ายเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างกัน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ต่อไป