22.02.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ โดยใช้แนวทางการทำธุรกิจในยุค customer-centric
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นตามแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย ในโครงการอบรมผู้บริหาร ใน หลักสูตร “THAI ISUZU EXECUTIVE” ให้กับผู้บริหาร ของอีซูซุ (ประเทศไทย) ประเด็น “แนวทางการทำธุรกิจในยุค customer-centric" ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์           กลุ่มของแบรนด์ยานยนต์ นับว่าต้องมีการปรับตัวสูงมาก โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์การสื่อสารให้ตรงตามต้องการเพื่อดึงดูดใจลูกค้า สร้างความผูกพัน ความภาคภูมิใจของผู้บริโภค ความรู้สึกแตกต่าง ที่เห็นชัด สัมผัสได้ และยึดเป็นจุดยืนของแบรนด์ ที่ต้องสามารถสร้างความพึงพอใจในประสิทธิภาพสามารถวัดผลได้ ความคุ้มค่าทั้งด้านการใช้งาน การยอมรับจากสังคม เป็นเหตุผลที่ตอบสำหรับการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการแข่งขันมีความทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่าใด ยิ่งทำให้การสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นทางการตลาด ที่ต่างมีจุดประสงค์เพื่อสร้างยอดขายให้มากที่สุด การใส่รายละเอียดเข้าถึง ควรมี อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเมื่อเผยแพร่เรื่องราว เนื้อหาดีๆ ของลูกค้า หรือระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกช่องทางการมองหาหรือสร้างการเป็น Influencer ที่มีอิทธิพลทางความคิด และสร้างความสัมพันธ์กับ ลูกค้าที่เป็นผู้นำทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า พยายามติดต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่สม่ำเสมอ และติดต่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันอย่างรวดเร็ว