27.12.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกิจกรรมงาน ‘วันสิ่งแวดล้อมไทย’ ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
 
           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย (๔ ธ.ค. ๒๕๖๑) ซึ่งในปี ๒๕๖๑ จัดภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ผ่านการแสดงนิทรรศการ ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจัดงาน

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะที่ปรึกษา โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ต้อนรับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำชมนิทรรศการ โครงการสื่อสร้างสรรค์ฯ ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ได้รับรางวัล ในแต่ละประเภท
ซึ่งโครงการ ดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ให้จัดโครงการ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการแสดงศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานด้านการประพันธ์ ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทบทร้อยกรอง บทเพลง และคลิปวิดีโอ สำหรับเป็นสื่อในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           จัดงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างกระแสความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของประเทศไทย สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนและเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกพร้อมกันทั่วประเทศ และนำมาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานปีนี้ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การลงนามความร่วมมือกับภาคีภาคธุรกิจเอกชน และสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย โดยผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านของตนเองทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตทั่วโลก / การร่วมกับภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รับบริจาคถุงผ้าจากประชาชนที่มีมากเกินความจำเป็น เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว / การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม / การแสดงผลงานสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ / นิทรรศการมหกรรมส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมการลดขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค รวมถึงการจัดแสดงผลงานโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย