03.12.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อสืบสานคุณค่าแห่งบทเพลงไทย
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ครูเพลง ศิลปิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการสืบสานตำนานเพลงไทย ภายใต้โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำนานเพลง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๗ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลาเฉลิมกรุง           

           ในการตัดสินได้มีการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการแข่งขัน การคัดเลือก และการตัดสิน เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงอันทรงคุณค่า โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบทเพลงแถวหน้าของประเทศ อาทิ ศิลปินแห่งชาติ : สุเทพ วงศ์กำแหง , จินตนา สุขสถิตย์ , วิรัช อยู่ถาวร ศิลปิน : วินัย พันธุรักษ์, ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ : เยาวลักษณ์ แพ่งสภา , ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ , บูรพา อารัมภีร์ , ปิ่นศิริ ศิริปิ่น, และศิลปิน นักแต่งเพลง ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกหลายท่าน ซึ่งผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต ในโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ได้ขับร้องเพลงไทยที่มีคุณค่าในการประกวด ซึ่งบรรเลงดนตรีโดยวง BIG BAND วงเฉลิมราชย์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การก้าวขึ้นเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพ โดยผู้ชนะเลิศทั้งประเภทชายและหญิง จะได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อไป

           โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” เป็นโครงการคุณภาพ ที่สร้างความฝัน...สู่ความจริง...เป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพระดับประเทศ บนเวทีโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๗ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพ ในเวทีอันทรงเกียรติ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักและมีความสามารถในด้านการร้องเพลง ก้าวเข้าสู่อนาคตในการเป็นนักร้องที่มีคุณภาพในวงการเพลงไทย