29.11.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมตัดสิน MAT Award 2018 “สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม” ร่วมกับนักวิชาการ ผู้บริหารด้านการตลาดจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ
 


           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินรางวัล MAT Award 2018: สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสื่อสารแบรนด์ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ

           รางวัล MAT Award : สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 เป็นรางวัลเพื่อยกย่องภาคธุรกิจที่มีความคิดในการบริหารทางการตลาดที่มีความโดดเด่นของยอดขาย รวมถึงภาพลักษณ์ของสินค้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมผลงานและฝีมือของนักการตลาดไทย วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นแบบอย่าง และกรณีศึกษาแก่ผู้ที่ทำงานด้านการตลาดหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่สร้างผลงาน ที่ดีในอนาคต โดยได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการตลาด และที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาและตัดสินผลงาน เพื่อมอบรางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จประจำปี ในที่สุด