ติดต่อเรา
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
  • เลขที่ ๒/๓ ถนนสุโขทัย (๕) แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

Thailand Public Relations Association
  • 2/3 Sukhothai Road (5) , Suanchiralada, Dusit, Bangkok 10300