หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
เว็บไซต์

  

15.12.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดี ร่วมกับประชาชน ที่พร้อมใจเฝ้ารับเสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 
31.07.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้แทน สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ASEAN Public Relations Network (APRN) มอบรางวัล ในโอกาสประเทศไทย คว้ารางวัล สุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน
 
14.07.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดหลักสูตร “Digital PR, Branding and Marketing Communications : กลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด” ติวเข้ม ทุกเสาร์ ตลอดเดือน ตค. นี้
 
20.04.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน “ศาสตร์พระราชา” สู่ “เขื่อนสิรินธรโมเดล”
 
01.03.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ EXCOMM - PRThailand “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กร การสื่อสารการตลาด และ PR 4.0”
 
08.09.61
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์แบรนด์องค์กร สื่อสารการตลาด และ PR 4.0 ”
 
11.05.61
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมส่งเสริมความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
27.09.60
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ EXCOMM - PR Thailand 7 “ กลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาด 4.0 ”
 
13.07.60
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตร “ กลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาด 4.0 ”
 
12.03.60
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ กฟผ. สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9