06.07.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกิจกรรมกับ NEA และ SPU ติดอาวุธทางด้านการตลาด ให้กับ SME Start Up ในพื้นที่ EEC
 
           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกิจกรรมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ “NEA” และมหาวิทยาลัยศรีปทุม “SPU” วิทยาเขตชลบุรี ที่ได้จัดอบรม Workshop “จุดติด StartUp ผ่าน Ideas การตลาดชั้นเซียน” ในรูปแบบการสอนอย่างเจาะลึก ลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ เพื่อฝึกฝนทักษะ เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ณ โรงแรมเดอะไทล์ จังหวัดชลบุรี

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “เทคนิคการสื่อสารทางการตลาด” และเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวด Pitching Ideas Day นำเสนอผลงาน Business Model พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุย ชี้แนะแนวทางการทำธุรกิจร่วมกับวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์จริงในการแนะนำให้ความรู้อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม Workshop จำนวน ๑๐๐ ราย การอบรมเน้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง และค้นหาสุดยอด Startup ผู้ชนะการประกวดรับโล่รางวัล Smart Ideas Startup จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ