18.03.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม พัฒนาด้านสื่อสารการตลาด ให้กับผู้ประกอบการ SME Start Up
 
            สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พัฒนาผู้ประกอบการ SME Start Up ด้านสื่อสารการตลาด ในการสัมมนา “จุดติด Start Up กับการตลาดชั้นเซียน” โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมสัมมนา เป็นอย่างดี

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเชิญให้บรรยาย ในหัวข้อ เจาะประเด็นสื่อสารการตลาด เนื้อหาที่สำคัญ ประกอบด้วย Marketing, Brand, PR, Event, CSR , Case Study และ workshop ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ Start Up ดังกล่าว โดยเจาะประเด็นการทำการตลาดแบบใหม่ ที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการสื่อสารการตลาด การสร้าง Brand ควบคู่กับการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) และลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management) มากขึ้น เพื่อทำให้สินค้าและ Brand ครองใจกลุ่มเป้าหมายโดยแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เป็นแนวคิดที่ได้มีการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจ SMEs ที่ต้องใช้การสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือ ที่ครบถ้วน เพื่อทำให้ธุรกิจสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านแนวทางการสื่อสารการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ