12.03.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
 
            สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งมีประชาชนร่วมแต่งกายย้อนยุคเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์วิถีไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

            สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร อาทิ ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล, เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์, ศรีสุดา ธรรมบำรุง พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์วิถีไทย อาทิ การสาธิตงานประดิษฐ์แบบชาววังของฝ่ายใน อาทิ การแกะสลักผลไม้และการทำขนมไทยโบราณ รวมทั้งมีการออกร้าน ในบริเวณสนามเสือป่า ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานวิถีชุมชน” มีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านจิตอาสา ๙๐๔, ร้านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงกิจกรรมสอยต้นกัลปพฤกษ์ ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง โดยสรุปยอดประชาชนที่เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” เป็นจำนวนมาก โดยประมาณว่า ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีประชาชนร่วมงาน รวมกว่า ๑ ล้านคน