18.02.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แสดงความยินดีกับอุปนายกสมาคม ได้รับรางวัล รางวัลผู้บริหารแห่งปี “CEO THAILAND AWARDS
 
            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แสดงความยินดีกับ เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ อุปนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่ได้รับรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2018” ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ในงานประกาศรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2018” ผู้บริหารแห่งปี ๒๕๖๑ และ “ AEC TOP – CEO AWARDS 2018” นักพัฒนาดีเด่น ๒๕๖๑ ระดับอาเซียน ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล , ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ , สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ , หม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล คณะกรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแสดงความยินดีด้วย

            เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ อุปนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย อดีตผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับรางวัล “CEO THAILAND AWARD 2018” หรือ รางวัลผู้บริหารแห่งปี ๒๕๖๑ ในฐานะมีส่วนในการขับเคลื่อน “โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล” จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมนำแนวทางของดอยตุงโมเดล ทั้งศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง มาปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโดยรอบพื้นที่เขื่อนสิรินธรของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน สังคม และเขื่อนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ยึดหลักการสำคัญในการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา” นอกจากนี้แล้ว “โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล”ยังได้รับเลือกเป็น ๑ ใน แผนยุทธศาสตร์ด้านงาน CSR Signature ซึ่งเป็นแผนงานที่โดดเด่น มีคุณค่า มีนวัตกรรรมและ impact สูง