24.10.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ การท่องเที่ยวของประเทศไทย(ททท.) ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
 
            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ การท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย กูรู - ปราชญ์ชาวบ้าน - นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับทราบ หารือประเด็นสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย โดยมี ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งประกอบด้วยการสัมมนา การนำเสนอผลงานการวิจัยด้านการท่องเที่ยว และการประชุมกลุ่มย่อย ในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวคิดโลกกับตลาดท่องเที่ยวดิจิทัล , เจาะลึกเรื่องจีน, การทำตลาดกับคนรวย ,ข้อมูลเชิงลึกนักท่องเที่ยว ตปท. เป็นต้น ณ โรงแรม สยาม@สยาม กรุงเทพมหานคร

            องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWUTO) ได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Landscape) จะปรากฏชัดในปี 2563 ที่จะมีนักเดินทางทั่วโลกกว่า 1,600 ล้านคน เคลื่อนมาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถึง 416 ล้านคน หรือครองสัดส่วน 1 ใน 4 โดยที่มี“ไทย” เป็นผู้เล่นสำคัญ เพราะหากรักษาอันดับการเติบโตได้เท่ากับเอเชียแปซิฟิกที่ 6.5%ต่อปีไปได้ต่อเนื่อง ในปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวจะสูงถึง 41.5 ล้านคน แต่หากยังรักษาการเติบโตเท่ากับอดีตที่ผ่านมาของตัวเองคือ 15%ต่อปี จะมีจำนวนก้าวกระโดดไปแตะ71 ล้านคน หรือเป็นครั้งแรกที่มีชาวต่างชาติ“เท่ากับจำนวนประชากรในประเทศ”

            ดังนั้น ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงวางเกณฑ์การชี้วัดช่วง 5 ปีแรกว่า รายได้จากการท่องเที่ยวจะไม่ต่ำกว่า 4 ล้านล้านบาท ในขณะที่อันดับความสามารถในการแข่งขันที่พิจารณาจาก Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) จะต้องไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 25 ของโลก ปรับขึ้นจากในปี 2560 ที่ไทยรั้งอันดับ 34 ของโลก ซึ่งทั้งหมดจะต้องขับเคลื่อนด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ประสานด้วยความร่วมมือรัฐ-เอกชนในนามคณะทำงานสานพลังประชารัฐ มาสร้างStrength from Within หรือความเข้มแข็งจากภายใน หรือระดับท้องถิ่น ก่อนผงาดไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับโลก ด้วยการตั้งอยู่พื้นฐานจุดแข็งวัฒนธรรมการให้บริการ ความหลากหลายเชิงชีวภาพและวัฒนธรรมที่เป็นคุณค่าดั้งเดิม