07.04.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงานแสดงดนตรีวนาสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙
 
            สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการแสดงดนตรีวนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ "ในดวงใจนิรันดร์" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๖ พระราชวังพญาไท โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในงานดังกล่าว
            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
พร้อมด้วยคุณสุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ กรรมการบริหารฯ ได้ร่วมงานแสดงดนตรีวนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ "ในดวงใจนิรันดร์" เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็น "อัครศิลปิน" โดย ๓ ศิลปินแห่งชาติ และนักร้องคุณภาพ ร่วมด้วยนักร้องจากกองดุริยางค์ ๔ เหล่าทัพ และนักร้องประสานเสียงจาก ๓ สถาบัน พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ อ.สันทัด ตัณฑนันทน์ - อ.นนท์ บูรณสมภพ บรรเลงโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์

            นับเป็นการจัดแสดงดนตรีที่มีความยิ่งใหญ่ สมบูรณ์แบบ ดนตรีดี นักร้องคุณภาพ เพลงไพเราะ สถานที่จัดงานสวยงาม การทำงานของทีมผู้จัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งแสง เสียง ภาพประกอบ นักร้อง พิธีกร ทีมงานทุกส่วนที่ร่วมแรงกายแรงใจกันทำงานถวายในวาระสำคัญนี้ ทำให้ทุกองค์ประกอบงดงามและเป็นที่ประทับใจผู้ชมยิ่ง