03.08.58
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๒ ปี
 
 

        หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๒ ปี โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

        ในพิธีดังกล่าวมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมประชาสัมพันธ์ เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรและรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ดีเด่น/ตัวอย่าง โล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่นระดับเขต โล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นระดับภาค และในโอกาสนี้ ได้มีแถลงผลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ "๘๒ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปของกรมประชาสัมพันธ์" โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ดร.จรูญ ไชยศร นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์