16.04.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงานการพัฒนา “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล นางเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ นางศรีสุดา ธรรมบำรุง และนางสาวสุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจจากพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุด ที่นำเข้ามาปลูก เพื่อให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี

        นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพลิกฟื้นในผืนดินที่เคยแห้งแล้ง ได้กลับเป็นผืนดินชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรม ให้กับพสกนิกรชาวไทยที่เป็นเกษตรกร ทั้งที่เป็นชาวบ้าน เกษตรกรไทย และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา หาความรู้เพื่อนำไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะสม สร้างประโยชน์ในผืนดินของตนเองต่อไป

        โดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาข้อมูล ดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ทั้งด้านการบริหารโครงการ เพื่อเรียนรู้การจัดการแหล่งศูนย์รวมความรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสาระ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจนเป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”

        ย้อนไปเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองเสือ ประมาณ ๑๒๐ ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก ๑๓๐ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้อง ทรงงานที่วังไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้ที่นี่ พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”

        ที่มาของชื่อโครงการชั่งหัวมัน ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล มีชาวบ้านนำมันเทศมาถวาย ซึ่งทรงวางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ แล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ เมื่อพระองค์เสด็จฯ มายังพระราชวังไกลกังวล จึงพบว่า มันเทศที่ทรงวางบนตัวชั่ง มีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดำรัสให้หา พื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ เหตุผล ก็คือ เพราะหัวมันบนตาชั่งยังขึ้นได้ แล้วที่แห้งแล้งขนาดไหน ก็ต้องขึ้นได้เช่นกัน

        ในอดีตที่ดินแห่งนี้แห้งแล้งมาก จะปลูกอะไรก็ลำบาก ติดปัญหาเรื่องน้ำ พระองค์ท่านได้ทรงทำเพื่อพิสูจน์ให้เป็นแม่บท สำหรับการเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของชาวบ้าน

        โครงการชั่วหัวมันเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยมีเป้าหมายต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ. ท่ายาง เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนาแนวคิดระหว่างกัน
        พืชผัก ผลไม้ที่ปลูก ตั้งแต่พืชสวนครัว ได้แก่ มะเขือเทศ มะเขือเปราะ พริก กะเพรา โหระพา มะนาวแป้น ผักชี ผลไม้ ได้แก่ สับปะรดปัตตาเวีย แก้วมังกร มะละกอแขกดำ มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวแกง ชมพู่เพชรสายรุ้ง กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ อัอยโรงงาน มันเทศญี่ปุ่น มันเทศออสเตรเลีย มันต่อเผือก มันปีนัง หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวเหนียวพันธุ์ชิวแม่จัน ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวหอม ข้าวจ้างพันธุ์ลีซอ ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวขาว ยางนา ยางพารา ชมพู่เพชร นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตร อีกด้วยนอกจากแม่แบบด้านการเกษตรแล้ว ยังมี กังหันลมผลิตไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลที่ใช้พลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้า มีกำลังการผลิตขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ ปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๐ ต้น

        โครงการชั่งหัวมัน เป็นการร่วมมือร่วมแรงกันระหว่างชาวบ้าน ซึ่งทุกคนก็เต็มใจที่จะทำงานถวายให้พระองค์ท่าน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พสกนิกรชาวไทยในผืนดินที่แห้งแล้ง จะได้มีที่ทำการเกษตร และศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อชาวบ้านบริเวณนี้ และเกษตรกรชาวไทย เพื่อศึกษาและนำไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะสม โดยปัจจุบันได้รับความสนใจจากหน่วยงาน ชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตลอดทุกวัน