หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
เว็บไซต์

  

04.10.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยศึกษาดูงานเมียนมาร์ เปิดประตูการเรียนรู้ภาคเศรษฐกิจ และสังคม สู่ AEC
 
08.08.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเสด็จ งานฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รอบปฐมทัศน์
 
25.07.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแถลงข่าวภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
08.07.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยแสดงความยินดีกับ ผู้ผ่านหลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ “EXCOMM - PR Thailand 4” กลยุทธ์การสื่อสาร ...
 
16.04.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงานการพัฒนา “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” ...
 
16.04.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ผู้ประกอบการภาคเหนือ...
 
06.03.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมจัดงานเสวนา “..มวลมหา PR กับวาระ REFORM.. ” ได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร / PR / การตลาด / สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน กว่า 300 คน
 
01.12.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ ททท และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว หลงรัก แม่ฮ่องสอน หลงรักประเทศไทย
 
15.09.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สัมมนา "ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่ AEC" ให้กับผู้ประกอบการในภาคใต้
 
02.09.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด สัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังฟรี ผลการตอบรับสูงมาก
 
11.09.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชม ดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
02.09.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมกับ ก.พ. พัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์การสื่อสารของส่วนราชการระดับกระทรวง เพื่อวางกรอบการสื่อสารในบริบท AEC
 
02.09.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงานเรียนรู้สู่ AEC ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม พร้อมถวายยารักษาโรคแก่พระอาราม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
13.08.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดตัวหนังสือ “AEC Communication : กลยุทธ์สื่อสารในอาเซียนและเวทีโลก” ส่งมอบให้สมาชิกและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 

14.06.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน กับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “เทคนิคการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ใน AEC”

 

02.06.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดหลักสูตรบริหารงานสื่อสาร EXCOMM PRthailand 3 รับมือ AEC “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาด ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”


01.04.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและอาเซียน ในรายการโทรทัศน์ CEO THAILAND ตอน “AEC : PR เมื่อธุรกิจประชาสัมพันธ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”


12.03.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมจัดงานเสวนา “ PR นำพาองค์กรสู่ AEC ” ได้รับความสนใจจากCEO ผู้บริหารองค์กร แวดวงประชาสัมพันธ์ / สื่อสารการตลาด / สื่อมวลชน ร่วมงาน กว่า 500 คน
 

11.02.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมรายการ “ รอบรู้อาเซียน ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 นำเสนอวิสัยทัศน์ “ ประชาสัมพันธ์ไทยใน AEC”


19.01.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, NECTECH จัดประชุมเสวนา ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมรับ AEC

03.01.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กับกิจกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิสัยทัศน์การจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากรรับ AEC : CP ALL และ ปัญญาภิวัฒน์”

06.11.55
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สสส. จัดโครงการเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ CSR ให้กับนักสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับสังคม

25.08.55
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ NECTEC จัดกิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ภาพลักษณ์และการสื่อสารของผู้บริหาร